System rakiet ziemia-powietrze (SAM) S-125-2PL „Peczora-2PL”

Przeznaczenie

System rakiet klasy ziemia-powietrze (SAM) S-125-2PL "Peczora-2PL" przeznaczony jest do zwalczania nowoczesnych i przyszłych środków ataku powietrznego w warunkach zakłóceń ze strony nieprzyjaciela. Zmodernizowany system SAM S-125-2PL skutecznie niszczy nisko lecące cele o niedużej powierzchni odbicia w warunkach znacznych zakłóceń aktywnych.

Zmodernizowany system SAM S-125-2PL ma żywotność 15 lat, poprawioną celność, zwiększeną wydajność i mobilność, lepiej sprawdza się w warunkach intensywnego zakłócania. S-125-2PL posiada również system automatycznego przesyłanie danych powietrznych i monitorowania sytuacji walki do Centrum Dowodzenia.

S-125-2PL ma także zwiększoną niezawodność (osiągniętą przede wszystkim poprzez wymianę 90% pierwotnych elementów) i MTBF na poziomie 1500 godzin.

 

S-125-2PL osiągnął następujące możliwości

 • odbieranie informacji o sytuacji powietrznej od współpracujących RLS z wyjściem cyfrowym,
 • system topograficzny oparty na GPS,
 • monitorowanie własnych urządzeń i systemów transmisji,
 • nagrywanie sytuacji powietrznej i działań bojowych,
 • symulacja sytuacji powietrznej,
 • standardowa i modułowa konfiguracja, łatwość naprawy.

Potencjał (zasięg wykrywania) radaru namierzającego rakiety został poprawiony 1,49 razy dzięki zwiększonej czułości odbiorników.

 

Funkcje

 • automatyczne odbieranie, przetwarzanie i odtwarzanie danych o sytuacji powietrznej, otrzymywanych z RLS wspierających system SAM S-125-2PL i Centrum Dowodzenia wyższego poziomu (do 150 celów lotniczych),
 • odrzucanie zakłóceń i impulsów interferencyjnych poprzez użycie kanałów optycznych, dwie działające częstotliwości, szeroki dynamiczny zasięg odbiornika, wydajne algorytmy ochrony przed zakłóceniami,
 • odrzucenie niezsynchronizowanych zakłóceń poprzez specjalną filtrację sygnału,
 • śledzenie i pozycjonowanie wybranych celów w możliwych trybach: automatyczny, manualny i hybrydowy na podstawie radaru i kanałów optycznych,
 • automatyczne obliczanie i wyświetlanie otoczki celu rakietowego, determinacja i aktualizacja położenia celu względem obecnych warunków ostrzału,
 • automatyczne obliczanie momentu wystrzału pocisku,
 • odpalanie i automatyczne prowadzenie dwóch pocisków 5V27D, rakieta może być kierowana metodą trzech punktów lub metodą połowicznego prostowania,
 • pomiar błędów naprowadzania rakiet, wyświetlanie błędów naprowadzania w momencie trafienia,
 • przegląd i wysyłanie informacji o sytuacji powietrznej i danych monitorowanych w sytuacji walki do dowództwa wyższego szczebla,
 • monitorowania sprzętu SAM on-line i przed walką, wyświetlanie stanu linii przesyłowych, RLS, naprowadzania radarowego SAM i wyrzutni rakietowych,
 • nagrywanie sytuacji powietrznej, stanu i dostępności pocisków, wyników działalności bojowej, działań operatorów, komunikacji głosowej, jakości transmisji danych,
 • automatyczne określanie pozycji anteny Post (UNV -2PL) i wyrzutni rakietowej (5P73-2PL) bazując na danych GPS,
 • Synchronizacja działania SAM poprzez system lokalnego zegara głównego GPS,
 • Wspomagane komputerowo przygotowane dokumenty sprawozdawcze,
 • komunikacja pomiędzy oficerami UNK-2PL.

 

Skład

 • kabina sterowania (UNK-2PL*),
 • kolumna antenowa (UNW-2PL*),
 • wyrzutnia rakiet (5P73-2PL*) - 4 zestawy,
 • elektryczny system zasilania (SAES-2PL*),
 • pojazd transportowo-załadowczy (PR-14PL) - 8 zestawów,
 • RLS P-18PL (P-19PL),
 • kabel sterujący (KU-2PL),
 • kabel zasilający (KS-2PL).

* - Jednostki zmodernizowane.

 

Kabina sterowania (UNK-2PL) znajduje się na o podwoziu kołowym MAN z zadaszeniem, pod którym są cztery stacje robocze operatorów, urządzenia do rejestracji i przetwarzania danych, sprzęt łączności i agregaty prądotwórcze. Nowa kabina kontroli zapewnia oznaczanie celów i przekazywanie ich dalej do operatora. Kolumna antenowa (UNW-2PL) zawiera nowe serwonapędy do pozycjonowania anteny, nowy modulator nadajnika magnetronu, nowy system do generowania i wysyłania wytycznych do pocisków kierowanych, ulepszony optyczny kanał TV, nowy kanał podczerwieni (opcja).

Zmodernizowana wyrzutnia (5P73-2PL) zapewnia nowe zintegrowane serwonapędy, nowy system przygotowania rakiet i wystrzału, integracja z GPS i cyfrowym kompasem magnetycznym.

   

Wydajność, dane

Charakterystyka

Parametr

Liczba kanałów, cel

1

Liczba kanałów, pocisk

2

Maksymalny zasięg wykrywania celu, samolot szturmowy:

- na pułapie 7 km

nie mniej niż 100 km

- na pułapie 0.15 km

nie mniej niż 50 km

- na pułapie 0.1 km

nie mniej niż 28 km

Maksymalna prędkość celu:

- na kursie spotkaniowym

800 m/s

- w pościgu

300 m/s

Wykrycie i stabilne śledzenie celów o SPO 0,1 m²

21 km

Granice strefy działania:

- minimalny pułap trafianego celu

0.02 km

- maksymalny pułap trafianego celu

21 km

- minimalny zasięg

3.5 km

- maksymalny zasięg w poziomie

26.6 km

- maksymalny zasięg po skosie

35 km

- maksymalny parametr kursowy

24 km

Prawdopodobieństwo zniszczenia celu jednym pociskiem w zasięgu:

- do 25 km

0.72 – 0.97

- od 25 do 35 km

0.51 – 0.95

Metody śledzenia

- trzech punktów,

- połowicznego prostowania.

Tryby działania kanału docelowego:

- kanał radaru

zaimplementowano

- kanał optyczny TV

zaimplementowano

- kanał termowizyjny

zaimplementowano

Czas namierzania celu

2.5 – 3.0 s

Liczba jednocześnie podłączonych wyrzutni

4

Czas przejścia w stan gotowości

do 4 min

Oczekiwany czas naprawy (MRT)

do 12 min

Oczekiwany czas działania między uszkodzeniami (MTBF)

nie mniej niż 1500 h

Symulator bitewny dla załogi

zaimplementowano

 

System SAM S-125-2PL przeznaczony jest do pracy 24/7 w warunkach:

 • zakres temperatury na zewnątrz: od - 25°C do + 50°C,
 • względna wilgotność: mniej niż 98% przy +25°C,
 • prędkość wiatru: 25 m/s,
 • ciśnienie: 660 - 830 mm Hg,
 • temperatura magazynowania: od - 60°C do + 65°C.