Radar P-18PL

Naziemny radar obserwacyjny dalekiego zasięgu VHF P-18PL oferowany jest jako zmodernizowana wersja swojego pierwowzoru P-18. W zależności od preferencji klienta jesteśmy w stanie zaoferować gotowy wyrób lub w stosunkowo niedługim czasie modernizację urządzenia przekazanego przez klienta.

 

Cechy radaru P-18PL

  • Metrowy zakres pracy stacji powoduje, że jest ona odporna na technologię „Stealth”,
  • maksymalne wykorzystanie dostępnych na rynku komponentów,
  • stabilny nadajnik o modułowej budowie,
  • wbudowane urządzenie testowe,
  • automatyczny tryb wykrywania i śledzenia obiektów,
  • w znacznym stopniu uproszczona obsługa,
  • zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu kosztów użytkownika.

 

W wyniku modernizacji zdolność wykrywania radaru udało się skutecznie poprawić. Zmodernizowany radar wyposażony jest w funkcję automatycznego śledzenia, jak również odbierania danych z innych RLS. Dane mogą być wymieniane poprzez różne kanały komunikacyjne w odpowiednim formacie.

 

Zakres modernizacji

Wyposażenie kabiny radaru jest całkowicie zmodernizowane. Zakres częstotliwości powiększono do 140 – 180 MHz, liczba działających częstotliwości została zwiększona z 4 do 200, dodana jest możliwość natychmiastowej realizowanej elektronicznie zmiany częstotliwości. Nadajnik i odbiornik radaru wyposażone są tylko w komponenty półprzewodnikowe. Nadajnik posiada budowę modułową oraz zapewnia pracę w "gorącej rezerwie": awaria jakiegokolwiek modułu prowadzi do częściowego obniżenia wydajności.

Maszt antenowy jest wyposażony w silnik asynchroniczny sterowany za pomocą przetwornicy częstotliwości pracy.

 

RLS P-18PL pozostaje w systemie dwuwymiarowym i jest używany do wyznaczenia azymutu i odległości. Pułap może być określany poprzez współpracę automatyczną z dowolnym wysokościomierzem. Parametry nadawanego sygnału, jak również parametry przetwarzania sygnału po odbiorze można ustawić na stanowisku pracy operatora, wtórne przetwarzanie i śledzenie wykonywane są na stanowisku roboczym. Oba te stamowiska zainstalowane są w kabinie aparaturowej.

 

RLS P-18PL dysponuje skuteczną ochroną przed aktywnymi zakłóceniami impulsowymi. Poziom zakłóceń jest stale monitorowany i przedstawiany graficznie operatorowi. Wysoka ochrona przed zakłóceniami jest osiągnięta poprzez rozszerzanie dynamicznego zasięgu procesora sygnałowego i elektronicznych możliwości dostosowania częstotliwości. Zakłócenia pasywne odrzucane są przez cyfrową adaptacyjną mapę zakłóceń.

 

Liczba potrzebnych samochodów przy standardowej konfiguracji zmniejszona jest z 4 do 2. Dwa agregaty prądotwórcze umieszczone są w jednej komorze pojazdu wraz z zespołem antenowym. Istnieją również inne możliwości zaprojektowania: urządzenia radarowe mogą być umieszczone na jednej naczepie lub przyczepie pojazdu. Agregaty mogą być umieszczone w oddzielnych pojazdach.

 

Specyfikacja RLS P-18PL

Parametr

Rodzaj

Przed modernizacją

Po modernizacji

Częstotliwość robocza

150 MHz - 170 MHz

140 MHz - 180 MHz

Zmiana częstotliwości roboczej

elektromechanicznie

elektronicznie

Zakres przestrajania

4 stałe częstotliwości

200 kHz

Dokładność ustawienia częstotliwości

-

±10 kHz

Typy i czas trwania impulsu sondującego:

- impuls prosty

6 µs

6 µs

- impulsy złożone:

- x13

-

13×6 µs

- x42

-

42×6 µs

Moc nadajnika

300 kW

8 kW

Możliwość zmiany mocy sygnału i struktury

nie

tak

Zasięg wykrywania dla celu o SPO 2.5m2, Р=0.5 przy wysokości anteny: ha=6.35/10.35:

Minimalny zasięg

-

2,7 km

na pułapie = 100 m

28 / 30 km

30 / 32 km

na pułapie = 500 m

50 / 60 km

60 / 70 km

na pułapie = 1000 m

65 / 75 km

70 / 80 km

na pułapie = 3000 m

90 / 110 km

110 / 120 km

na pułapie = 10000 m

175 / 250 km

300 / 360 km

Dokładność wykrywania:

- odległość

1400 m

180 m

- azymut

1.5°

0.4°

Rozróżnialność:

- odległość

2000 m

1100 m

- azymut

Przedział koherentnej obróbki sygnału

-

0 - 360 km

Poziom tłumienia zakłóceń

-

> 40 dB

Poziom systemu dynamicznego przetwarzania i odbioru sygnału

-

> 100 dB

Automatyczna kontrola zmodernizowanych wysokościomierzy

-

tak

Liczba kontrolowanych wysokościomierzy

-

do 4

Czas rozruchu

8 min

3 min

Pobór mocy

10 kW

do 10 kW