Mobilny radar MARS-L

RLS MARS-L może być wykorzystany w teatrze działań jako

 • radar kontroli rejonu lotniska dla jednostek zabezpieczających loty bojowe i ćwiczebne,
 • radar mobilny wykorzystywany do poprawy parametrów pola r/lok,
 • radar mobilny niskiej strefy wykrywania dla wojsk OPL,
 • radar wtórny dla sił szybkiego reagowania w misjach pokojowych, zgodnie ze standardami NATO.

 

Podstawowe funkcje RLS MARS-L

 • automatyczne wykrywanie celów powietrznych, określanie odległości i   azymutu z radaru pierwotnego,
 • odbieranie i wyświetlanie odpowiedzi z radaru wtórnego,
 • łączenie danych otrzymywanych z radarów pierwotnego i wtórnego,
 • automatyczne śledzenie obiektów, określanie ich parametrów lotu,
 • przetwarzanie i wyświetlanie danych o sytuacji powietrznej z innego źródła r/lok,
 • automatyczne sterowanie wysokościomierzem, dopisywanie wysokości,
 • automatyczne przekazywanie informacji r/lok do nadrzędnych SD,
 • rejestracja i odtwarzanie sytuacji powietrznej,
 • monitorowanie techniczne i diagnostyczne,
 • półautomatyczne określanie pozycji RLS, oparte na GPS.

 

Główne cechy konstrukcyjne RLS MARS-L

 • pięciokanałowe złącze obrotowe w.cz,
 • urządzenia nadawcze i odbiorcze zrealizowano w technologii modułowej,
 • nadajnik i odbiornik pracują z „gorącą rezerwą” i są częściowo odporne na uszkodzenia,
 • cyfrowa obróbka sygnałów eliminuje w dużej mierze zakłócenia aktywne,
 • w likwidacji zakłóceń pasywnych wykorzystywana jest adaptacyjna mapa zakłóceń.

 

Mobilny radar MARS-L przeznaczony jest do automatycznego wykrywania celów powietrznych w przestrzeni powietrznej na niskich, średnich i wysokich pułapach, określania aktualnej pozycji, wytyczania trajektorii ruchu i automatycznego śledzenia.

 

Główne elementy funkcjonalne RLS MARS-L

 • nadajnik i odbiornik radaru pierwotnego,
 • nadajnik i odbiornik radaru wtórnego,
 • system antenowy,
 • linie przesyłowe,
 • system przetwarzania informacji r/lok,
 • stanowiska operatorskie,
 • system łączności oraz transmisji informacji r/lok,
 • system diagnostyki stanu technicznego urządzenia,
 • system zasilania,
 • system kontroli temperatury.

 

Radar wtórny pracuje w dwóch systemach najbardziej rozpowszechnionych w ruchu lotniczym i umożliwia

 • wykrywanie samolotów wyposażonych w systemy transponderów UVD (system wschodni) i IFF,
 • odbiór sygnałów odpowiedzi oraz innych danych samolotów wyposażonych w transpondery pracujące w trybie UVD,
 • odbieranie, gromadzenie danych od samolotów z transponderami działającymi w trybach IFF,
 • odbieranie sygnałów NIEBEZPIECZEŃSTWA (w nagłym wypadku (np. porwanie samolotu lub jego awaria).

 

Gdy sygnał odpowiedzi odbierany jest z transpondera pracującego w trybie kontroli ruchu lotniczego, sygnały są dekodowane i następujące informacje wyświetlane są na zautomatyzowanych miejscach pracy:

 • współrzędne obiektu lecącego (azymut, odległość),
 • Informacje o locie (numer kadłuba, pozostałe paliwo, pułap lotu, stan wyposażenia pokładowego – zwykłe lub nie).

 

Gdy odpowiedzi są odbierane od obiektu lecącego wyposażonego w transpondery pracujące w systemach IFF, następujące informacje są dekodowane i wyświetlane:

 • koordynaty obiektu (azymut, odległość),
 • numery kodów odpowiedzi w trybach 1, 2, 3/A,
 • pułap otrzymywany jest w trybie C,
 • sygnały alarmowe w trybach 1, 2, 3/А,
 • sygnały I/P (punkt identyfikacyjny) w trybach 1, 2, 3/А.

 

Dane dotyczące pułapu podawane są w stopach lub dekametrach w zależności od chęci klienta. Tryb tłumienie listków bocznych działa w całym zakresie roboczym. Na życzenie użytkownika radar wtórny może zostać wzbogacony w komponenty niezbędne do pracy w systemie NATO.

 

Główne parametry radaru pierwotnego i wtórnego RLS MARS-L podane są w tabeli

Parametr

PSR

SSR

Pokrycie:

- azymut

360°

360°

- zasięg, nie mniej niż

150 km

≥150 km

- elewacja

0,5° … 28°

0,5° … 28°

Interwał skanowania, nie więcej niż

10 s

10 s

Zasięg wykrywania dla celu o SPO = 2,5 m², P=0,5:

- minimalny zasięg

1000 m

2,7 km

- maksymalny zasięg

150 km

220 km

Średni błąd pomiaru współrzędnych:

- zasięg, nie więcej niż

150 m

200 m

- azymut, nie więcej niż

0,4°

0,2°

Rozróżnialność, zasięg, nie więcej niż

230 m

150 m

Rozróżnialność, azymut, nie więcej niż

Liczba obiektów możliwych do przetwarzania i wyświetlania ze strefy pokrycia, nie mniej niż

100

Częstotliwość robocza

1250 MHz … 1350 MHz,

 250 częstotliwości z przeskokami 0,4 MHz

1030 MHz – żądanie,

1090 MHz – odpowiedź IFF, 740 MHz – odpowiedź ATC

Moc nadajnika, nie mniej niż

1,8 kW ± 0,2 kW

0,8 kW ± 0,2 kW

Typy i czas trwania impulsu sondującego:

- impuls prosty

1,5 μs

-

- impuls złożony x13

19,5 μs

żądanie - 0,8 μs

- impuls złożony x42

63 μs

odpowiedź - 0,45 μs

 

Atutem RLS MARS-L jest miniaturyzacja jego komponentów dzięki czemu zmieszczono wszystko w jednej kabinie, która składa się z:

 • przedział operatorski (dwa stanowiska robocze), układy zasilające i sterujące,
 • przedział aparaturowy (nadajniki, odbiorniki, złącze obrotowe, układy napędowe anteny),
 • przedział zasilania (dwa agregaty prądotwórcze diesla).

 

Urządzenie zwija się i rozwija w sposób automatyczny, również poziomowanie jest automatyczne, orientowanie odbywa się półautomatycznie z wykorzystaniem GPS. RLS MARS-L może być zastosowane jako radar stacjonarny, kontener wraz z systemem antenowym rozwijamy bez samochodu. Całość urządzenia została umieszczona na podwoziu samochodu MAN lub zgodnie z preferencjami użytkownika. RLS MARS-L jest urządzeniem przyjaznym dla obsługi oraz środowiska (niska moc sygnału b.w.cz) i tanim w eksploatacji (niski pobór mocy).