Radar AMBER-1800

 Radar AMBER-1800 może być wykorzystany w teatrze działań jako

 • radar kontroli sytuacji powietrznej dalekiego zasięgu,
 • radar wstępnego wykrywania dla OPL,
 • radar mobilny wykorzystywany do poprawy parametrów pola r/lok.

 

Konstrukcja urządzenia RLS AMBER-1800

 • pojazd nr 1. – Kabina aparaturowa,
 • pojazd nr 2. – Platforma samochodowa z poziomowaniem systemu podtrzymującego maszt anteny oraz system rozkładania, system zasilający antenę, dwie elektryczne jednostki zasilające.

 

Funkcje RLS AMBER-1800

 • automatyczne wykrywanie celów powietrznych i wyznaczanie ich współrzędnych (azymut, odległość),
 • automatyczna generacja tras i śledzenie celów powietrznych w określonej strefie,
 • wyświetlanie tras oraz innej informacji r/lok, automatyczne przekazywanie danych o sytuacji powietrznej do Stanowiska Dowodzenia,
 • automatyczne przetwarzanie danych otrzymywanych z wysokościomierzy i przypisywanie ich do wygenerowanych tras,
 • nagrywanie i gromadzenie danych o sytuacji powietrznej a także danych z interfejsów operatorów radaru,
 • kontrola trybu pracy radaru, monitorowanie i diagnostyka stanu technicznego.

 

Skład urządzenia

 • system antenowy,
 • system automatycznego rozwijania,
 • system automatycznego poziomowania platformy antenowej,
 • system obrotu i pochylenia anteny,
 • system nadawczy,
 • system odbiorczy,
 • system przetwarzanie informacji i zobrazowania, system transmisji (zdalne stanowisko kontrolno-operacyjne - 500 m standardowego kabla),
 • system nagrywania, monitorowania i diagnostyki,
 • zasilanie: dwa agregaty prądotwórcze, transformator 380V - 230V, automatyczne przekazanie zasilania do kabiny aparaturowej,
 • system komunikacji,
 • kontrola temperatury.

 

Charakterystyka systemu antenowego

 • elewacja anteny w środkowej części - 6 metrów,
 • zakres częstotliwości pracy - od 140MHz do 180 MHz,
 • impedancja (opór) wyjściowa - 50 omów,
 • szerokość wiązki - 6 stopni,
 • poziom listków bocznych - - 20 dB,
 • liczba obrotów na minutę anteny - 3 do 6.

 

Czas rozstawiania i składania masztu anteny po ustawieniu pojazdu na przygotowanym miejscu nie przekracza 12 minut.

 

Specyfikacja RLS AMBER-1800

Parametr

Wartość (zasięg)

Częstotliwość robocza

140 MHz – 180 MHz

Zmiana częstotliwości roboczej

elektronicznie

Zakres przestrajania

200 kHz

Dokładność ustawienia częstotliwości

±10 kHz

Typy i czas trwania impulsu sondującego:

- impuls prosty

6 µs

- impulsy złożone:

- x13

13 x 6 µs

- x42, x51

(x42, x51) x 6 µs

Moc nadajnika

8/30* kW

Możliwość zmiany mocy sygnału i struktury

tak

Zasięg wykrywania dla celu o SPO 2.5 m², przy wysokości anteny: hₐ=6 m:

Minimalny zasięg

2.7 km

- na pułapie = 100 m

30 km

- na pułapie = 500 m

60 km

- na pułapie = 1000 m

70 km

- na pułapie = 3000 m

110 km

- na pułapie = 10000 m

300 km

- na pułapie > 10000 m

400 km

Dokładność wykrywania:

- odległość

270 m

- azymut

0.40°

Rozróżnialność:

- odległość

1100 m

- azymut

Przedział koherentnej obróbki sygnału

0 - 400 km

Poziom tłumienia zakłóceń

> 40 dB

Poziom systemu dynamicznego przetwarzania i odbioru sygnału

> 100 dB

Automatyczne sterowanie wysokościomierzem

tak

Czas rozruchu

3 min

Pobór mocy

do 8 kW

Czas rozstawienia/złożenia (po uprzednim ustawieniu w miejscu docelowym)

12 min

Warunki środowiska:

- prędkość wiatru

do 35 m/s

- oblodzenie

do 10 mm

* - dla wersji AMBER-1800L

 

Naziemny, mobilny radar AMBER-1800 działający w paśmie VHF zapewnia automatyczne rozwinięcie na wybranej pozycji i jest przeznaczony do wykrywania celów powietrznych, określania ich współrzędnych i dystrybucji informacji r/lok. Nadajnik i odbiornik radaru AMBER-1800 wyposażone są w elementy półprzewodnikowe.

 

Mobilny radar VHF AMBER-1800 został zaprojektowany na bazie automatycznie rozkładanego, wielosekcyjnego systemu antenowego. Sama antena składa się z ułożonego szeregu dipolowych anten z liniową polaryzacją poziomą.