Radar kontroli zbliżenia ASR-22PL

Radar RLS ASR-22PL może być wykorzystywany jako:

  • radar kontroli podejścia do lotniska,
  • nadzór i kontrola ruchu lotniczego w określonej strefie.

 

RLS ASR-22PL łączy pierwotny i wtórny kanał pracujący na tej samej antenie jak również tłumienie listków bocznych do poprawy zdolności wykrywania. Podstawowy kanał ASR-22PL działa w paśmie L , radar wtórny wykorzystuje standardowe częstotliwości dla IFF (zapytanie – 1030 MHz, odpowiedź – 1090 MHz) oraz wschodnie UVD (zapytanie – 1030 MHz, odpowiedź – 740 MHz).

 

Skład urządzenia RLS ASR-22PL:

  • kabina aparaturowa
  • system obrotowy anteny wraz z zestawem kabli.

 

Funkcje RLS ASR-22PL:

  • automatyczne wykrywanie oraz śledzenie obiektów powietrznych,
  • odbieranie danych r/lok z innych radarów,
  • rejestracja i odtwarzanie sytuacji powietrznej,
  • Wymiana danych r/lok z innymi źródłami.

 

Nadajnik i odbiornik radaru wyposażone są tylko w komponenty półprzewodnikowe. Nadajnik posiada budowę modułową oraz zapewnia pracę z gorącą rezerwą: awaria jakiegokolwiek modułu prowadzi do częściowego obniżenia wydajności.

 

Parametry nadawanego sygnału, jak również parametry przetwarzania sygnału po odbiorze można ustawić na stanowisku pracy operatora, wtórne przetwarzanie i śledzenie wykonywane są na stacji roboczej. Zdalna stacja robocza może być umieszczona w wieży kontrolnej, RLS ASR-22PL może być zdalnie sterowany z tej wieży.

 

RLS ASR-22PL przeznaczony jest do pracy 24/7, 365 dni w roku i jest wyposażony w UPS, który gwarantuje 10 minut czasu pracy w przypadku awarii zasilania.

 

RLS ASR-22PL dysponuje skuteczną ochroną przed zakłóceniami pasywnymi i aktywnymi. Poziom zakłóceń jest stale monitorowany i graficznie przekazywany operatorowi radaru. Wysoka ochrona przed zakłóceniami jest osiągnięta poprzez rozszerzanie dynamicznego zasięgu procesora sygnałowego i elektronicznych możliwości dostosowania częstotliwości. Zakłócenia pasywne odrzucane są przez cyfrową adaptacyjną mapę zakłóceń.

 

Specyfikacja RLS ASR-22PL

Parametr

Rodzaj

PSR

SSR

Częstotliwość robocza

1250 – 1350 MHz

1030 MHz – przechwytywanie

1090 MHz – odpowiedź IFF

Zmiana częstotliwości roboczej

elektronicznie

-

Zakres przestrajania

400 kHz

 

Typy i czas trwania impulsu sondującego:

 

przechwytywanie w trybach A i C

tP= 0.8 µs

- impuls prosty

1.5 µs

- impulsy złożone:

 

- x13

19.5 µs

- x28 - x88

(28 – 88) ×1.5 µs

Moc nadajnika

4 kW

1 kW

Zasięg wykrywania dla celu o SPO=2.5m2, Р=0.5:

- minimalny zasięg

1000 m

2.7 km

- maksymalny zasięg

100 km

150 km

Dokładność wykrywania:

- zasięg

100 m

100 m

- azymut

0.4° 

0.4°

Rozróżnialność:

- zasięg

250 m

150 m

- azymut

Przedział koherentnej obróbki sygnału

-

0 - 160 km

Poziom tłumienia zakłóceń

-

> 35 dB

Poziom systemu dynamicznego przetwarzania i odbioru sygnału

-

> 100 dB

Czas rozruchu

3-5 min

Pobór mocy

poniżej 10 kW