System komunikacyjny do symulatorów

Proponowany system komunikacyjny składa się z podsystemu "ziemia-powietrze-ziemia", podsystemu naziemnej sieci telekomunikacyjnej i podsystemu komunikacyjnego dla symulatorów.

 

Podsystem "ziemia-powietrze-ziemia" przeznaczony jest do komunikacji z załogami samolotów za pośrednictwem radiowych nadajników-odbiorników i transmisji głosu przez radiotelefony.

 

W systemie komunikacyjnym wprowadzane są następujące podstawowe funkcje

 • komunikacja radiowa z samolotem za pomocą mikrofonu i słuchawki,
 • monitorowanie dźwięku-komunikacji operatorów poprzez głośniki,
 • wizualne sterowanie obecnością dźwięku w wybranym kanale,
 • wizualne sterowanie połączenia wybranego kanału radiowego i kanałów monitorowania dźwięku,
 • przełączenie online w celu zduplikowania systemu w przypadku awarii,
 • sterowanie jednym z pięciu nadajników-odbiorników, w tym zdalne sterowanie przez linie telefoniczne,
 • sterowanie nadajnikiem-odbiornikiem sygnału radiowego,
 • jednoczesne monitorowanie dźwięku dwóch kanałów operacyjnych oraz odbiornika skonfigurowanego na częstotliwość alarmową "121,5",
 • przełączanie do pięciu kanałów operatora na jeden kanał monitorowania dźwięku (jeden z pięciu kanałów jest wybierany do monitorowania dźwięku).

 

Czas potrzebny do uruchomienia: mniej niż 30 s.

Czas potrzebny do restartu systemu: mniej niż 3 s.

Do ciągłego zasilania sieciowego używane są zasilacze z wbudowanymi bateriami.

Każdy duplikat systemu jest podłączony do różnych awaryjnych zasilaczy.

Podsystem "ziemia-powietrze-ziemia" przeznaczony jest do pracy ciągłej.

 

Niezawodność systemu charakteryzuje się następującymi parametrami

 • średni czas między awarią: nie mniej niż 10 000 godzin,
 • średni czas naprawy: nie dłuższy niż 0,5 godziny,
 • żywotność: nie mniejsza niż 10 lat.

 

Podsystem "ziemia-powietrze-ziemia" jest w pełni duplikowany, aby zapewnić wymaganą niezawodność. Każda pozycja robocza jest wyposażona w zduplikowaną jednostkę "ziemia-powietrze-ziemia". Aby zapewnić wymianę danych ze zdalnymi użytkownikami danych, można używać dowolnych mediów komunikacyjnych: zarówno linii kablowych (konwencjonalnych linii telefonicznych, dedykowanych linii, itp.), radia (HF, UHF), komunikacji troposferycznej, kanałów satelitarnych itp.

 

Celem podsystemu naziemnej komunikacji telefonicznej jest zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji telefonicznej. Struktura podsystemu komunikacji telefonicznej jest określana na podstawie wymagań klienta i dostępności odpowiednich kanałów komunikacyjnych. Obsługiwany jest szeroki zakres linii komunikacyjnych. Podsystem komunikacji dla symulatorów zapewnia komunikację podczas szkoleń symulacyjnych i innych rodzajów szkoleń. Wprowadzono system komunikacji cyfrowej z możliwością rejestrowania danych i ich powtarzania. Wszystkie dane są oznaczone czasem.