Centrum operacyjne dowodzenia (COCH-M)

COCH-M (Command Operative Communication Hardware) przeznaczona jest do wyposażenia stanowisk pracy w urządzenia terminala wielokanałowego, który zapewnia łączność operacyjną między Zautomatyzowanym Zespołem Stanowisk Dowodzenia, a także Stanowisk Dowodzenia na różnych poziomach służb, poprzez kanał komunikacji przewodowej lub kanał radiowy, bez przełączania między rozmówcami.

 

COCH-M zapewnia

 • łączność przewodową i radiową z podległymi jednostkami (w tym samoloty), mikrofon zestawu słuchawkowego lub telefonu (słuchawka) może być używany do komunikacji,
 • słuchanie wybranych kanałów dodatkowymi głośnikami (LS),
 • odbieranie sygnałów dzwonienia - ze wskaźnikami dźwiękowymi i świetlnymi, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych (głośniki),
 • wizualne monitorowanie wybranego kanału celem sprawdzania dostępności komunikacji głosowej,
 • wizualne monitorowanie łączności określonego kanału,
 • wyjście danych do rejestracji sygnałów przychodzących i wychodzących.

 

Części składowe

COCH-M składa się z

 • serwer komunikacyjny (CS) z możliwością instalacji kanałów na tablicy wielomodułowej (od 1 do 8), co w konsekwencji prowadzi do zdolności uzyskania połączenia od 4 do 32 kanałów,
 • radiowo/telekomunikacyjny panel (RTP) COCH-M ze zintegrowanym mikrofonem,
 • główny głośnik radia i panelu telekomunikacyjnego (dla każdego radia i panelu telekomunikacyjnego),
 • przycisk nożny – włącz/wyłącz (PTT) (dla każdego radia i panelu telekomunikacyjnego),
 • mini zestaw telefoniczny (MTH) lub zestaw słuchawkowy (opcjonalnie),
 • trzy podwójne głośniki.

 

Właściwości techniczne

W zależności od konfiguracji, produkt zapewnia połączenie z następującymi kanałami

 • wejście dwuliniowe na kanał telefoniczny lub głośniki, od 4 do 32 kanałów,
 • kanały 4-przewodowe z potencjalną kontrolą lub doziemieniem, od 4 do 32 kanałów, przeznaczony do pracy odbiorników radiowych,
 • podwójne kanały stacji radiowych z kontrolą transmisji częstotliwości od 4 do 32 kanałów,
 • jednoczesne łączenie kanałów telefonicznych, głośników, sterujących kanałów radiowych, od 32 kanałów, w dowolnej kombinacji (wielokrotność 4).