Ekstraktor radarowy A1000, A1000M

Ekstraktor radarowy A1000 ma zapewnić

 • odbieranie i przetwarzanie sygnałów radarowych z analogowych RLS,
 • odbieranie i przetwarzanie sygnałów IFF,
 • automatyczne wykrywanie celów i pomiar ich współrzędnych w warunkach zakłóceń,
 • tłumienie odbić od listków bocznych i odbić od przedmiotów stałych,
 • przesyłanie informacji o wykrytych celach do odbiorców w formie cyfrowej.

 

Parametry techniczne ekstraktora pozwalają na integrację z każdym analogowym RLS.

 

Specyfikacja techniczna

Podstawowe przetwarzanie danych

 • stabilizowane prawdopodobieństwo fałszywego alarmu w różnych warunkach zakłóceń,
 • tłumienie odbić od obiektów stałych i wolno poruszających się,
 • prawdopodobieństwo rozszczepienia celu: mniej niż 0,001,
 • zakres dokładności wykrywania (średni błąd kwadratowy): 0,3 impulsu (pd),
 • dokładność detekcji azymutu (średni błąd kwadratowy): 0,2 szerokość wiązki (BW),
 • rozróżnialność detekcji: 1,4 pd, 1,4 BW.

 

Wysyłanie informacji

 • kanał: szeregowy synchroniczny lub asynchroniczny,
 • interfejs: RS-232C,
 • protokół: HDLC, ASTERIX,
 • prędkość: regulowana, do 19 Kb/s,


Niezawodność

 • "gorąca rezerwa" z automatycznym przełączaniem (opcjonalnie),
 • automatyczne testowanie i diagnostyka,
 • wbudowany nieprzerwany system zasilania,
 • średni czas między awariami - 10000 godzin.

 

Wyświetlanie

 • 15-calowy kolorowy wskaźnik umożliwia wyświetlanie danych dotyczących sytuacji w powietrzu, kontroli, diagnostyki i testowania (wbudowany lub zdalny),
 • wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji r/lok, IFF, informacji o kierunkach i informacji diagnostycznych.

 

Interfejs użytkownika

 • okno dialogowe z funkcjami zarządzania oknami (przenoszenie, powiększanie/pomniejszanie, otwieranie, zamykanie),
 • wyświetlanie znaczników odległości i azymutu z możliwością włączenia / wyłączenia,
 • wizja pierwotna oraz wtórna z możliwością włączania / wyłączania każdego kanału RLS,
 • wyświetlanie wykrytych celów,
 • zdolność skalowania, zakres od 10 do 400 km z odległością 1 km,
 • możliwość wyśrodkowania i decentrowania obrazu,
 • tryb powiększania,
 • zasięg i wektor nośny do pomiaru odległości i względnej azymutu pomiędzy wybranymi punktami,
 • sterowanie parametrami przetwarzania i regulacja poprzez dedykowane okna,
 • sterowanie jakością sygnałów wejściowych za pośrednictwem dedykowanych okien.

 

Charakterystyka fizyczna

Wymiary

530x330x300 mm

Waga

do 15 kg

Zasilanie

220 V+15%, 50 Hz

Pobór mocy

do 200 W

Temperatura pracy

+5°C do +45°C

Względna wilgotność

20% do 95%.

Zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych

NEMA 4/4X

Czas potrzebny do całkowitego rozruchu po wyłączeniu

mniej niż 1 min

Czas instalacji na RLS

mniej niż 2 h

 

Sygnały wejściowe

TRIGGER

impulsy wyzwalające, 4 V do 40 V

ECHO

sygnał analogowy, amplituda 0.5 V do 15 V

SERVO DRIVE

sygnały AC 20 V do 70 V, 50/400 Hz (sygnały serwonapędowe),
50 V do 150 V, 50/400 Hz (napięcie odniesienia)

Długość impulsu radarowego

1 µs do 12 µs

Częstotliwość impulsów radaru

80 Hz do 2000 Hz

Szerokość azymutu anteny radaru

1° do 15°

Czas obrotu

4 do 30 s

 

Łatwość przystosowania się

 • połączenie ze wszystkimi rodzajami RLS,
 • dostępne w różnych konfiguracjach: naścienne, stołowe lub samodzielne stojące,
 • pełna zdolność powielania,
 • adaptacja danych dostosowana do wymagań użytkownika: kanał, format, protokół, prędkość są regulowane,
 • łatwa integracja danych kanału wtórnego: cywilna SSR (tryb 1, 2, 3 / A, C) i wojskowa,
 • automatyczna korelacja danych PSR i SSR,
 • możliwość automatycznego generowania tras (opcjonalnie),
 • synchronizacja czasu z zewnętrznym kodowaniem źródłowym.


Główne zalety

 • duża dostępność,
 • łatwa konserwacja i obsługa,
 • modułowa struktura, nowoczesne zasady projektowania,
 • maksymalne wykorzystanie elementów dostępnych w handlu,
 • łatwy w obsłudze, przyjazny interfejs,
 • wysokie parametry przetwarzania,
 • wzmocnienie parametrów wykrywania RLS,
 • w pełni automatyczne przetwarzanie,
 • całkowite monitorowanie i sterowanie z wyświetlaniem statusu stałego,
 • zaawansowane adaptacyjne algorytmy przetwarzania,
 • minimalne wymagania miejsca,
 • niskie zużycie energii,
 • ekonomiczne rozwiązanie,
 • dostosowanie do wymagań klienta.