Posterunki dowódcze jednostek wojskowych

Mobilne Stanowisko Dowodzenia (MCP) jest podstawowym elementem informacyjnym Automatycznego Systemu odbioru, przetwarzania i transmisji danych radarowych.

 

MCP jest przeznaczony do automatycznego gromadzenia, przetwarzania i wyświetlania danych z nadajników radarowych takich jak P-19(PL), P-18(PL), PRV-16(PL), ST-68. MCP zapewnia również możliwość odbierania informacji z odległych radarów (P-37, P-14(PL), 5N84 itp.).

Informacje MCP mogą być przesyłane do wysokiego poziomu stanowisk dowodzenia lub mogą być wykorzystane do dostarczania danych radarowych bezpośrednio jednostkom ADM lub FA.

 

Przykład MCP na podstawie radaru P-19:

 • modernizacja radaru poprzez zastąpienie przestarzałych obwodów odbiorczych i ścieżek przetwarzania danych,
 • instalacja systemu A1000M, który wykonuje automatyczne przetwarzanie danych radarowych oraz zapewnia automatyczne wykrywanie celów i mierzenie ich współrzędnych,
 • dane cyfrowe, z regulowanymi formatami i protokołami, do rozszerzalnej liczbie użytkowników zewnętrznych,
 • instalacja automatycznej pozycji roboczej zdolnej do przetwarzania, łączenia, wyświetlania i przesyłania danych nie tylko z radaru P-19PL / P-190U, ale także z dodatkowych lokalnych i odległych źródeł danych radarowych.

 

Wszystkie dostarczone urządzenia są zainstalowane w przedziale istniejącego radaru.

W efekcie Klient na bazie swojego radaru uzyskuje nie tylko zmodernizowane źródło radarowe, ale także mobilny, elastyczny, skuteczny i wydajny obiekt zdolny do obsługi wszystkich funkcji Posterunków Dowódczych. Podobny MCP może być dostarczony na bazie radaru P-18PL.

 

Główne zalety

 • możliwość połączenia różnych typów źródeł danych radarowych - od "starodawnych" analogowych radarów i wysokościomierzy do nowoczesnych radarów cyfrowych,
 • modułowa zasada projektowania,
 • ujednolicony sprzęt, przetwarzanie danych i obiekty,
 • elastyczność konstrukcji,
 • łatwa modernizacja i rozbudowa według wymagań Klienta,
 • wykluczenie czynnika ludzkiego z procesu wykrywania celu i pomiaru współrzędnych,
 • niskie koszty, efektywne pod względem czasu rozwiązanie.

 

Użycie sprzętu MCP poprawia taktyczne cechy Radaru

MCP zapewnia

 • w pełni automatyczne wykrywanie celów, pomiar ich współrzędnych,
 • automatyczne przekazywanie danych radarowych do wysokich stanowisk dowodzenia oraz (lub) firm ADA i FA (za pośrednictwem dowolnego typu linii komunikacyjnych - przewodowej i bezprzewodowej, satelitów itp.),
 • zwiększenie w porównaniu z ludzkim operatorem zasięgu wykrywania celów, zwłaszcza w warunkach zakłócania,
 • większa dokładność określania współrzędnych celów,
 • stabilizacja fałszywego alarmu dla różnych zakłóceń,
 • tłumienie zakłóceń wynikających ze złych warunków pogodowych,
 • wykrywanie celu przy aktywnym i pasywnym zakłócaniu, przy złych warunkach atmosferycznych,
 • szybka i elastyczna automatyczna transmisja danych, dostosowana do wymagań klienta.

 

Charakterystyka techniczna

 • liczba jednocześnie śledzonych i kontrolowanych celów (podczas aktywnego zakłócania) - do 150 (20),
 • tryb namierzania i śledzenia celu – automatyczny,
 • rodzaje współpracujących radarów (lokalnych i zdalnych):
  • analogowe P-18(PL), P-19(PL), P-14(PL), 5N84, 5N84A, 44G6, 5N87, P-37 itd.,
  • cyfrowe 19G6, 35D6, 22G6, 55G6 i podobne,
 • współpracujące wysokościomierze: PRV-9, 11, 13, 16, 17, VENUS,
 • liczba jednocześnie podłączonych źródeł danych radarowych:
  • lokalne -2,
  • wysokościomierze -2,
  • zdalne -2,
 • szybkość przesyłania danych (bps) – 9600,
 • protokoły wymiany danych z podłączonymi interfejsami i stanowiskami dowodzenia - ASTERIX; Inne protokoły - zgodnie z wymaganiami interfejsów.