MODULE, Mobilne, automatyczne centrum dowodzenia (system C2)

MODULE, Mobilne, automatyczne centrum dowodzenia (system C2) jest podstawowym składnikiem automatycznego systemu odbioru, przetwarzania i transmisji danych r/lok. Jest przeznaczony do automatycznego porównywania, przetwarzania i wyświetlania danych z odległościomierzy i wysokościomierzy, przekazywanie przetworzonych i zintegrowanych informacji o sytuacji powietrznej do stanowisk dowodzenia.

Zalety

 • prosta, modułowa konstrukcja,
 • ujednolicenie sprzętu, narzędzi i urządzeń do przetwarzania danych,
 • elastyczność konstrukcji,
 • zdolność łączenia się i wykorzystania w trybie automatycznym różnych typów źródeł danych radarowych - od "staromodnych" analogowych RLS do nowoczesnych (istniejących i przyszłych) radarów cyfrowych,
 • łatwa modernizacja i rozbudowa według wymagań klienta.

 

"MODULE" łączy kilka oddzielnych podsystemów zapewniających różne funkcje obsługi danych: porównywanie, przetwarzanie, wyświetlanie, przesyłanie, nagrywanie. Ujednolicony sprzęt - w dużym stopniu oprogramowanie wszystkich podsystemów zwiększa dostępność sprzętu i elastyczność jego struktur.  

 

Główne podsystemy "MODULE" to

 • podsystem odbioru danych, którego zadaniem jest automatyczne wykrywanie celów na podstawie danych r/lok. Współrzędne i parametry ruchu wykrytych obiektów są automatycznie mierzone i przesyłane do modułu przez ekstraktory, zainstalowanych na odległościomierzach i wysokościomierzach,
 • podsystem przetwarzania i dystrybucji danych, który zapewnia przetwarzanie, łączenie i korelację danych r/lok otrzymanych z różnych źródeł oraz przesyłanie przetworzonych danych do użytkowników. Obejmuje serwer komunikacyjny i serwer przetwarzania danych,
 • podsystem wyświetlania. Stanowiska Robocze służą do przedstawiania informacji personelowi operacyjnemu i zapewnienia dostępu do różnych funkcji systemu. Liczba stanowisk jest elastyczna i zależy od konkretnych funkcji centrum dowodzenia i wymagań klienta,
 • podsystem zapisu, który umożliwia nagrywanie głosu i innych danych r/lok, z możliwością ponownego odtwarzania,
 • podsystem komunikacyjny, zapewniający cyfrową komunikację operacyjno-kontrolną.


"MODULE" to nowoczesny system przetwarzania zdolny do wprowadzania, obsługiwania i łączenia danych z kilku źródeł. Zapewnia połączenie praktycznie wszystkich typów RLS, w tym starszych analogowych, bez względu na ich parametry techniczne. Przetworzone dane mogą być wykorzystane do wyznaczania celów, a także przekazywania poleceń sterowania i kierowania do jednostek lotniczych i rakietowych.


Ponadto użycie Sprzętu poprawia taktyczne i techniczne parametry automatyki urządzeń

 • zapewnienie automatycznego wykrywania celów z określeniem ich współrzędnych,
 • zwiększenie zasięgu wykrywania,
 • poprawa dokładności wykrywania współrzędnych,
 • stabilizacja poziomu fałszywego alarmu,
 • tłumienie zakłóceń celowych i wynikających z warunków pogodowych,
 • wykrywanie celów powietrznych przy aktywnych i pasywnych zakłóceniach, przy gorszych warunkach terenowych i atmosferycznych,
 • szybkie i elastyczne przesyłanie danych, dostosowane do wymagań klienta.


W pełni zautomatyzowane przetwarzanie danych radaru pierwotnego odciąża operatora, zwiększając tym samym dokładność i zmniejszając opóźnienia w wykrywaniu. Zapewnia to możliwość rozdzielenia pozycji RLS i centrum dowodzenia, minimalizując wpływ pocisków kierowanych w stronę pozycji RLS lub stanowisk dowodzenia.


Funkcje

 • automatyczny odbiór i przetwarzanie danych r/lok. z dwóch analogowych odległościomierzy,
 • automatyczny odbiór i przetwarzanie danych z wysokościomierzy analogowych,
 • automatyczny odbiór i przetwarzanie danych z podłączonych RLS z wyjściem cyfrowym,
 • automatyczne wprowadzanie i śledzenie trajektorii celu (do 200 równocześnie),
 • automatyczna korelacja, łączenie i przetwarzanie trajektorii, informacji o współrzędnych z wszystkich kanałów podłączonego radaru,
 • automatyczne łączenie i korelacja informacji o trajektoriach z różnych podłączonych źródeł r/lok,
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych we współpracy z centrum dowodzenia i innymi zautomatyzowanymi źródłami danych,
 • przedstawianie personelowi operacyjnemu informacji dotyczących sytuacji powietrznej, komend i danych diagnostycznych,
 • generowanie i przekazywanie wymaganych informacji na rzecz nadrzędnej jednostki, współpracującej i wspieranej z centrum dowodzenia (jednostki ADM, FA),
 • generowanie i przesyłanie poleceń i instrukcji do podwładnych RLS i posterunków dowodzenia (w tym poleceń kontrolerom sterującym wysokościomierzami),
 • przyjmowanie, przetwarzanie, wyświetlanie i przekazywanie wiadomości o gotowości bojowej i innych działaniach do jednostek podporządkowanych,
 • rejestrowanie danych dotyczących sytuacji powietrznej, poleceń dowództwa, komunikatów o gotowości bojowej, informacji o działaniach bojowych i stanu technicznego obiektów,
 • nagrywanie głosu,
 • automatyczne przygotowywanie i zestawianie sprawozdań,
 • zautomatyzowane, kompleksowe i niezależne szkolenie załóg bojowych,
 • automatyczna kontrola online funkcjonowania systemu oraz diagnostyka online stanu technicznego sprzętu.

 

 

Specyfikacja MODULE system C2

Parametr

Wartość

Liczba jednocześnie śledzonych i kontrolowanych celów (w tym aktywnych urządzeń zagłuszających)

200 (40)

Limity operacyjne:

- zasięg

1600 km

- pułap

0-99 km

- prędkość

do 3600 km/h

Parametry dokładności:

- zasięg

200 m

- pułap

10-300 m

Czas pomiędzy wymianą informacji

zależne od głównego radaru

Tryb namierzania i śledzenia celu

automatycznie

Cykl namierzania celu

3 cykle obrotu głównego radaru

Współpracujące typy radarów:

- analogowe

wszystkie dostępne

- cyfrowe

wszystkie dostępne

Współpracujące radiowe wysokościomierze

wszystkie dostępne

Liczba jednocześnie podłączonych RLS:

- zdalne

8

- lokalne

8 (włączając w to 4 wysokościomierze)

Liczba równoczesnych użytkowników

bez limitu

Szybkość transmisji danych w wierszu danych

9600 bps

Protokoły wymiany danych z interfejsami i stanowiskami dowodzenia

ASTERIX; inne protokoły – zgodne z wymogami interfejsu

Urządzenia telefoniczne i zestawy głośnomówiące

zapewnia skuteczne i kierunkowe połączenie głośnomówiące i telefoniczne oraz sterowanie nadajnikami

Średni czas między awariami (MTBF)

10000 h

Pobór mocy:

- główny sprzęt i wyposażenie

do 2 kW

- sprzęt pomocniczy (lekki, grzewczy, klimatyzacyjny)

do 4 kW

Czas instalacji

mniej niż 1 h

Czas złożenia

mniej niż 1 h

Liczba jednostek transportowych

1

Personel operacyjny:

- inżynier

1

- technik - konserwacja

1

- kierowca - elektryk

1