Centralne posterunki dowodzenia

Centralny posterunek dowodzenia ma na celu

  • gromadzenie i przetwarzanie danych radarowych od podporządkowanych jednostek ATC,
  • wymiana danych radarowych z koordynacyjnymi jednostkami ATC,
  • identyfikacja IFF,
  • przekazywanie danych docelowych do myśliwców,
  • namierzanie i przekazywanie informacji o celu do kompleksów rakietowych.

 

Różne opcje są dostępne na życzenie klienta.