ATCS PL Victoria

Victoria jest zaawansowanym, zautomatyzowanym systemem kontroli ruchu lotniczego, co pozwala na wykorzystanie nowoczesnych możliwości ATC/ATM przez kontrolerów lotu na trasie i w trakcie podejścia do lądowania samolotów, spełniając tym samym wszystkie normy i praktyki Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym. Victoria posiada funkcje do poprawy bezpieczeństwa lotniczego, zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej i zapewnienia większej wydajności kontrolera ruchu lotniczego, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i zmniejszając obciążenie kontrolera. Bezpieczeństwo i niezawodność, które są niezbędne w przypadku ATC/ATM, są kluczowymi elementami projektu Victoria. Praca z "gorącą rezerwą", sprawdzony osprzęt i algorytmy, rozproszona architektura, standardowe protokoły komunikacyjne - te cechy zapewniają wysoką niezawodność i dostępność systemu. Victoria jest przyjazna w użyciu dzięki swojemu zaawansowanemu i intuicyjnemu interfejsowi HMI. Pozwala to kontrolerom lotów na podejmowanie szybszych, lepszych, świadomych decyzji, także w warunkach wzmożonego ruchu.

 

Przegląd systemu

ATCS PL Victoria  zapewnia

 • przyjmowanie, przetwarzanie i wyświetlanie danych z nadzoru, planów lotów i innych informacji,
 • zapis z radaru, dane planu lotu, obrazu widocznego z poziomu operatora jak i dźwięku,
 • odtwarzanie zapisanych danych ruchu lotniczego oddzielnie lub razem z głosem, jeżeli jest to potrzebne do analiz,
 • środowisko szkoleniowe dla kontrolerów wykonawczych i poprzez planowanie w rzeczywistych lub symulowanych sytuacjach ruchu lotniczego.

System jest skalowany do różnych wymagań ATM – w trasie, przy podejściu, TWR.

 

Przetwarzanie danych nadzoru

 • przetwarzanie danych pierwotnych, wtórnych i połączonych (ploty, tory) z kilku źródeł nadzoru,
 • przetwarzanie danych ADF,
 • przetwarzanie danych METEO (wektory, kontury),
 • monoradar i multiradar śledzenia,
 • śledzenie w pionie,
 • system przetrzymywania i przekazywania danych,
 • korelacja danych z nadzoru z danymi planu lotu,
 • przekazywanie do zewnętrznych jednostek informacji na temat toru lotu,
 • przetwarzanie danych ADS (opcjonalnie).

 

Systemy przetwarzania danych o locie

 • automatyczna ekstrakcja, przetwarzanie i przekazywanie komunikatów FDP do / z AFTN i IFPS, z ręczną korektą błędnych komunikatów,
 • dopuszczalne formaty ICAO i ADEXP,
 • zarządzanie RLP,
 • przetwarzanie, asygnowanie i dystrybucja planów lotu,
 • system wspomagania koordynacji międzysektorowej,
 • koordynacja sąsiadujących ośrodkóow,
 • wsparcie OLDI,
 • obliczanie trajektorii lotu i szacunkowego czasu przelotu, aktualizacji wartości obliczonych na podstawie danych radarowych,
 • średnioterminowy alert o możliwości konfliktu,
 • zarządzanie danymi meteorologicznymi, lotniczymi i środowiskowymi.

 

Narzędzia ATC i sieci bezpieczeństwa

 • system Krótkoterminowego Ostrzegania Przed Kolizją (STCA),
 • minimalna Bezpieczna Wysokość Bezwzględna (MSAW),
 • ostrzeżenie O Bliskości Strefy (APW),
 • średnioterminowe Ostrzeżenie O Konflikcie (MTCD),
 • system Monitorowania Trasy Przelotu (czas, położenie, pułap),
 • kody monitoringu SSR (kody specjalne, powielane).

 

Nagrywanie i odtwarzanie

 • nagrywanie i odtwarzanie danych z nadzoru, planów lotu i działalności kontrolerów,
 • pasywne i interaktywne sposoby odtwarzania zapisu,
 • synchronizacja z zapisem dźwięku,
 • narzędzia redukcji danych. 

 

System monitoringu i kontroli

 • monitorowanie i kontrola operacyjna,
 • monitorowanie i kontrola techniczna,
 • dynamiczny podział sektorowy,
 • możliwość ręcznej i automatycznej zmiany konfiguracji,
 • bezprzewodowa modyfikacja parametrów systemowych,
 • nagrywanie i drukowanie statusu i konfiguracji systemu,
 • synchronizacja czasu,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i łatwością dostępu.

 

Prezentacja możliwości HMI

 • łatwy w obsłudze, przyjazny, wielookienkowy interfejs graficzny spełniający wymagania Eurocontrol,
 • ciągłość prezentacji,
 • szybki czas reakcji,
 • wyświetlanie wykresów radarowych/tras, wektorów MET/konturów, surowych danych wideo, danych ADF,
 • wyświetlanie list planów lotu,
 • proste, sprzyjające środowisko, lista sektorów docelowych,
 • prezentacja kilku sytuacji jednocześnie,
 • prezentacja obecnej sytuacji i możliwych do zajścia kolizji w powietrzu,
 • graficzna prezentacja trasy planowanego lotu,
 • zasięg i kierunek wektorów,
 • zarządzanie etykietami, rozszerzanie powiązanych informacji,
 • możliwość wyboru map warstwowych,
 • dostosowanie do preferencji użytkownika.

 

Kluczowe funkcje związane z architekturą

Łatwy do rozbudowy: system oferuje otwartą i rozproszoną architekturę i jest zorganizowany wokół trudnej do naruszenia sieci LAN o dużej przepustowości, do którego podłączone są wszystkie procesory i stanowiska pracy kontrolerów lotu. Unifikacja elementów systemu, moduł architektury sprzętu i oprogramowania daje możliwości rozbudowy zasobów systemowych bez wymiany istniejących elementów.

Wysoka dostępność i niezawodność: cele te są realizowane przez gorącą rezerwę wszystkich krytycznych elementów systemu: LAN, serwerów przetwarzania, zapisu podsystemu, procesor OLDI, są w pełni kopiowane przy automatycznym wyłączeniu. Możliwość przetwarzania danych radarowych na stanowiskach pracy w trybach DARD i BYPASS zapewnia funkcjonowanie systemu nawet w przypadku awarii serwera SDP i niewydolności LAN.

Wysoka elastyczność: dynamiczne możliwości sektoryzacji i przypisywanie sektorów do pozycji w trybie online zapewniają elastyczność wykorzystania zasobów systemowych. Victoria zapewnia szeroki zakres adaptacji funkcji środowiska systemu i adaptacji HMI.

Niskie koszty utrzymania: Wszystkie procesory wykorzystywane w systemie, są powszechnie dostępne. Jako narzędzie wyświetlające, COTS LCD wyświetla kolorowe skanowanie z wysoką rozdzielczością (2048x2048, 1600x1200). Myszki, klawiatury, konsole i inne urządzenia są standardowe i ogólnodostępne. Aspekty te znacznie ułatwią konserwację systemu i znacznie zmniejszą jej koszty.