ATC TWR PL

Podstawowe funkcje kontroli lotniskowej TWR PL

 • automatyczne przyjmowanie, przetwarzanie i wyświetlanie informacji z dookólnych radarów dozorowania (takich jak P-18, P-37, P-19), RSP-10MN-1 (RSP-6М2, RSP-10) (nadzór i podejście do lądowania), RSBN -4N, ARP-11 (ARP-75, ARP-97) zgodnie z wymaganiami regulowanymi dokumentacją,
 • automatyczne przyjmowanie, przetwarzanie i wyświetlanie informacji z PRV-16 (13), VENUS,
 • wykonywanie zadań obliczeniowych zapewniających bezpieczny start (podejeście), i kontrolę nad samolotem w strefie końcowej,
 • automatyczne informacje w razie zagrożeń,
 • wskazanie informacji o przewidywaniach (podlega formalizacji) meteorologicznych i odniesień (specjalnych działań w locie, itp.),
 • automatyczny zapis danych (celem kontroli)  sytuacji powietrznej, działania kontroli operacyjnej na stanowiskach pracy oraz danych rozmów za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych,
 • automatyczne przygotowanie ewidencji obiektywnej kontroli,
 • sterowanie radiem UKF, zestawem głośnomówiącym i telefonami,
 • instrukcje transferowe do załóg statków powietrznych poprzez kanał NDB,
 • odsłuchiwanie głośnomówiących kanałów i komunikacji w napowietrznych sieciach radiowych,
 • automatyczne uruchamianie się radia na baterie,
 • zdalne sterowanie urządzeniami awaryjnego hamowania,
 • wyświetlanie informacji o stanie kanałów komunikacyjnych, radarów i automatyki,
 • zdalne sterowanie i nadzór nad pracą nawigacji radiowej i sprzętu oświetleniowego lotniska.

 

Skład i przeznaczenie głównych systemów

Sprzęt GCA obejmuje

1)   Radar kontroli zbliżenia (ASR) składa się z niżej wymienionych urządzeń i systemów:

 • system zasilający antenę,
 • system obrotowy anteny,
 • system przesyłania danych,
 • nadajnik głównego kanału SSR,
 • nadajnik kanału tłumienia SSR,
 • system odbiorników,
 • radiostacja lotnicza VHF (VHF/UHF) o mocy 10 W.

2)   Osprzęt radaru precyzyjnego podejścia do lądowania (PAR):

 • system falowodowy anteny,
 • system napędu anteny i kontroli nachylenia,
 • nadajnik PAR,
 • miejsce pracy PAR,
 • radiostacja lotnicza UHW (VHF/UHF) o mocy 10W.

3)   System zasilania:

 • agregat prądotwórczy diesla,
 • rozdzielnia zasilania,
 • UPS.

4)   System kontroli temperatury;

5)   Środki komunikacyjne (telefon i głośnik);

6)   Zestaw SPTE dla GCA (na okres użytkowania 3 (trzech) lat);

7)   Wyposażenie automatycznej kontroli lotniskowej (TWR) składa się z:

 • nowoczesnych stanowisk pracy,
 • sprzętu do wielokanałowego głośnika i komunikacji telefonicznej,
 • pasma częstotliwości stacji lotniczej VHF (VHF/UHF), (zakres częstotliwości 118-136.975; 220-399.975MHz) z wyjściem odbiornika 50 W – 6 (sześć) złączy, 
 • zestaw SPTE dla TWR (na okres użytkowania 3(trzech) lat). 

 

Modernizacja WP 

 • Kontroler naziemny WP – wmontowany w panel, z dwoma monitorami LCD (jeden z nich wyświetla

informacje ze wszystkich radarów nadzoru, drugi dane dotyczące planów lotu (w przypadku ich formalizacji)).

 • Kontroler podejścia WP – wmontowany w panel, z dwoma monitorami LCD (jeden z nich wyświetla informacje ze wszystkich radarów nadzoru, drugi informacje niezbędne do wylądowania). 
 • Autopilot WP – wmontowany w panel, z dwoma monitorami LCD (jeden z nich wyświetla informacje ze wszystkich radarów nadzoru, drugi informacje niezbędne do wylądowania).  

Każdy z paneli WP wyposażony jest w sprzęt komunikacyjny dowództwa operacyjnego (COCH) i sprzęt do kontroli fal ultrakrótkich.

 

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka

Wartość (zakres)

Ilość radarowych i nawigacyjnych źródeł informacji

do 6

Liczba ATCS możliwych do podłączenia

do 3

Szybkość wymiany danych z istniejącymi i potencjalnymi ATCS korzystając z dzierżawy łączy komunikacyjnych z zakresu od 0,3 do 3,4 kHz

nie mniej niż 9600 bit/s

Liczba stanowisk pracy kontroli operacyjnej

3

Liczba jednostek lotniczych możliwych do jednoczesnego nadzorowania w rejonie lotniska z zasięgiem 75 km

nie mniej niż 100

Dostarczanie instrukcji kontrolnych do naprowadzanego celu w ramach limitu:

- zasięg

400 km

- pułap

30 km

- prędkość

3600 km/h

Czas potrzebny do całkowitego uruchomienia

nie więcej niż 5 min

Czas restartu jednego komponentu TWR

nie więcej niż 2 min

Liczba kanałów, na których odbywa się 24-godzinne nagrywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji głosowych

24 (wielokrotność)

Czas przechowywania informacji na temat zdarzeń powietrznych i zapisów rozmów:

- w przypadku systemu bez wymiennego nośnika danych

nie mniej niż 5 dni

- w przypadku systemu z wymiennym nośnikiem danych

nie mniej niż 30 dni

Czas potrzebny do uruchomienia systemu radiostacji

nie więcej niż 30 s

Czas potrzebny na restart systemu radiostacji

nie więcej niż 3 s

Czas pracy dla głównych komponentów TWR przy zasilaniu z UPS

nie mniej niż 15 min

Liczba pozycji kontrolowanych w przypadku użycia automatycznego systemu

6

 

Średni czas między awariami - nie mniej niż 1000 godzin, średni czas do naprawy - nie więcej niż 40 minut, z zastrzeżeniem dostępności SPTA.

Żywotność - 15 lat lub 80000 godzin.