ATC Sim PL Symulator kontroli ruchu lotniczego

Symulator kontroli ruchu lotniczego (ATC Symulator) produkcji Altimus-Tech składa się z

 • miejsca pracy kontrolerów (stażyści),
 • miejsca pracy pilotów,
 • miejsca pracy instruktorów,
 • miejsca pracy inspektora,
 • serwer do zapisywania danych z interfejsu i rozmów pomiędzy kontrolerami (stażystami) a pilotami.

 

Wszystkie miejsca pracy wyposażone są w oprogramowanie do komunikacji radiowej oparte na ekranach dotykowych, wyświetlaczach, klawiaturach i myszkach. Symulator ATC jest zaprojektowany jako otwarty system architektury. W skład specjalnych rozwiązań wchodzą: pozycja robocza inspektora, serwer do zapisu danych z interfejsu i rozmów. Wyposażenie wszystkich stacji roboczych jest ujednolicone. Miejsce pracy instruktora jest definiowane przez administratora systemu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nie ma ograniczenia jeśli chodzi o liczbę konfiguracji. Symulator ATC może działać w trybie wspólnym (jedno ćwiczenie jest wzorowane na podstawie wszystkich komponentów symulatora) jak również w trybie pojedynczym (kilka ćwiczeń wykonywanych jest jednocześnie w modułach szkoleniowych). Symulator kontroli ruchu lotniczego (Symulator ATC) służy zarówno jako część zautomatyzowanego systemu kontroli ruchu lotniczego (ATCS) produkcji Altimus-Tech i jako urządzenie niezależne. Symulator ATC w zależności od jego przeznaczenia (misji) może działać jako symulator systemu z obsługą funkcji ACC/APP/TWR lub jako funkcjonalny symulator (np. ACC lub ATC TWR Symulator). W skład Symulatora ATC TWR wchodzą AIR, GMC i miejsce pracy inspektora jak również sprzęt wieży obserwacyjnej. Symulator ATC ATNAVICS i symulator taktyczny MOTS/TTCS są realizowane na podstawie Symulatora ATC i Symulatora TWR (ATC TWR). Symulator ATC jest przeznaczony do szkolenia specjalistów wojskowych w ramach procedur odlotów, przylotów, organizacji ruchu na lotniskach na poziomie taktycznym i kierunków podejścia z emulacji ATNAVICS i procedur MOTS/TTCS.

 

Symulator ATC obejmuje

 • ATNAVICS, stacje instrumentalne MOTS/TTCS i ich kombinacje,
 • sprzęt do modelowania i wizualizacji środowiska,
 • system do modelowania ruchu lotniczego i pojazdów, wydarzeń i sytuacji,
 • interfejs, system do nagrywania/odtwarzania komend i zdarzeń,
 • system oceny szkolenia.

 

Symulacja

ATCCS zapewnia modelowanie

 • ruchu lotniczego według wcześniej opracowanych planów z możliwością zdalnej zmiany poprzez Inspektora,
 • aktywacji kontroli lotniczej lub wydarzeń na lotnisku poprzez komendy słowne, czy też przy użyciu wskaźnika laserowego,
 • zdarzeń meteorologicznych, analizę zdarzeń meteorologicznych w celu ustalania sytuacji powietrznej, ruchu pojazdów i wizualizację środowisk, zdarzeń operacyjnych na lotnisku lub na pokładzie statku powietrznego lub transportu pojazdów,
 • wykrywania i śledzenia statków powietrznych i pojazdów za pomocą czujników radarowych (PSR, SSR, PAR), wykrywanie zjawisk pogodowych i chmur,
 • wizualizację MOTS,
 • oświetlenie, sygnały świetlne lotniska i pasa startowego,
 • widoku poprzez lornetkę na zwizualizowane części środowiska (MOTS),
 • koordynację z sąsiadujących centrów ATC,
 • komunikację przez łącze danych CPDLC,
 • system komunikacyjny.

 

Wszystkie funkcje Systemu ATCS stosuje się w taki sam sposób jak w systemie operacyjnym bazującym na danych symulacyjnych. Wizualizacja z wieży zapewnia wyświetlenie środowiska w formacie trójwymiarowym w obrębie 360 stopni jako rzut z wieży kontrolnej ruchu lotniczego (360 stopni i plus-minus 90 stopni w pionie) z możliwością zapewnienia widoku konkretnego terenu (FOV), na przykład: 45 stopni w pionie na 120 stopni w poziomie. Symulator jest w stanie dynamicznie zmieniać warunki pogodowe czy też porę dnia.

 

Scenariusze treningowe

Scenariusz ćwiczeń ustawiany jest przez operatora w formie ćwiczenia. Scenariusz zawiera opis kierunku poruszania się samolotów, pojazdów, ludzi, stad ptaków, chmur jak również nadchodzących zdarzeń, warunków pogodowych i układu lotniska. Ćwiczenia są generowane w formie tabelarycznej z dodatkowym narzędziem projektowania w postaci wykresu. Po uruchomieniu ćwiczenia pozycje samolotów i pojazdów są emulowane na podstawie danych ze scenariusza lotu.

 

Modelowanie ruchu samolotu bierze pod uwagę następujące czynniki

 • charakterystyki techniczne samolotu,
 • prędkość wiatru i poziom lotu samolotu,
 • obciążenie samolotu,
 • prędkość wiatru i współczynniki tarcia na lotnisku.

 

Sprzęt żeglugi powietrznej (PSR, SSR, PAR) zapewnia śledzenie samolotów i pojazdów w określonej strefie wykrywania. Pozycje samolotu wyświetlane są na instrumentalnych stanowiskach pracy, samolot i pojazdy na lotnisku widać na ekranach do wizualizacji lotu. Ruchy samolotu wykonywane są zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) i w konsekwencji przyloty/odloty jak na standardowych trasach SID/STAR i zasad lotu z widocznością (VFR). Loty VFR koordynowane są przez pilota na podstawie instrukcji kontrolera. Szkoleniowiec może wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, które będą brane pod uwagę przy późniejszych wynikach ćwiczenia. ATCCS pozwala na wykonywanie kilku niezależnych szkoleń jednocześnie. Liczba grup szkoleniowych jest określana przez liczbę pilotów. Odtwarzanie zapisanych danych może być przeprowadzane w celu oceny czynności operatora lub w celach szkoleniowych.